31 Mart 2014 Pazartesi

ÖFKEYLE KALKAN ZARARLA OTURUR


Ay Koç Burcu’nda hareket ediyor… Hareket, enerji, bolluk ve bereket enerjisini hayat alanımıza çekeriz. Motivasyon çok yükselir. Cesaret gerektiren, harekete geçmek istediğimiz her türlü duruma başlamak için uygun etkiler mevcuttur. Yaşam enerjisi tüm hareketlerimize yansır. Aşırı duygusal reaksiyon vermekten çekinmek gerekir. Çünkü bu evrede çocuksu bir patavatsızlık, düşünmeden harekete geçme durumları görülebilir. Kırıcı ve patavatsız davranışlardan uzak durmak yerinde olur. Egzersiz ve spor yapmak için uygun etkiler vardır. Kafa, beyin, yüz, gözler hassasiyet kazanır. Kahve ve tatlı şeylerden uzak durmakta fayda vardır.

Ay/Mars 180’lik açısı gergin etkileri beraberinde getirecektir. Koç/Terazi aksında meydana gelen bu etkileşim huzur bozucu bazı davranışların ortaya çıkacağını gösteriyor. Ülke haritamız açısından incelersek muhalefet ve iktidar arasında ciddi bir söz düellosu, kırıcı bazı konuşmalar gündem yaratabilir. Mars enerjisi 10.evden(iktidar) noktasından gelen bir etkileşim olduğundan muhalefet üzerinde gerilim yaratacağını söylemek mümkündür. Aynı zamanda muhalefetin ani kararlar alması muhtemeldir. 4.ev alanı genel anlamda halkı gösterdiğinden halkın kendi içerisinde bazı sorunlar yaşaması söz konusu olabilir. Sükunet ve sakinliği elden bırakmayalım. Gökyüzü gergin bazı etkilere işaret ediyor. Bu etkileşim aynı zamanda ani sakarlık ve kazalara sebebiyet verecektir. Cebbar esmasının açığa çıkacağı günlerde olacağımızdan Vedud, Halim, Kuddüs ve Nur esmaları belli bir dengelenme etkisi yaratacaktır.

Akşam saatlerinde Ay/Venüs 60’lık açısı uyum, denge ve ahenk getirebilir. Koç/Kova aksında meydana gelen bu etkileşim hümanist yaklaşımlara sebep olacaktır. Bilimsel çalışmalar, kollektif irade ve internet üzerinden iletişimin oldukça aktif olacağını söylemek mümkündür.

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

30 Mart 2014 Pazar

30 MART YENİAY/ ZOR GELİR KOLAY GEÇER


30 Mart 2014 saat 21.44 itibariyle gerçekleşen Koç Burcu YENİAY enerjisinden bahsetmek istiyorum. Yeniaylar, yeni başlangıç ve umut tohumlarının ekildiği zaman dilimleridir. Bugün gerçekleşen YENİAY etkisinin en önemli özelliği ÖNCÜ nitelikte ve JÜPİTER, PLUTO gezegenleriyle birlikte T-KARE dediğimiz açı kalıbını oluşturmasıdır. Şimdi bu noktada hep birlikte YENİAY anı haritasını mercek altına alarak hep birlikte inceleyelim.

Yeniay anı haritasının ASC noktasında Akrep Burcu yerleşmiştir. Yeniay enerjisinin karanlık ve zorlayan bir yapıda olacağını, gizli saklı pek çok durumların meydana geleceğini açıkça göstermektedir. Yöneticisi Mars’ın 12.evde ve Retro durumda olması arka planda, kışkırtıcı, zorlayıcı, manipulatif karakterde durumların Terazi karakterine yani hukuk, adalet, ikili ilişkiler, diplomasi gibi konularda açığa çıkacağını açıkça göstermektedir. Zira etkileşim 12.ev kaspında meydana geldiğinden kollektif, gizliden gizliye, arka planda gerçekleşen bir mücadele(Mars) etkisi açıkça görülmektedir. Şimdi bu Mars enerjisinin hangi konularda aşikar olacağını anlamak için 3.evde yerleşen Kova Venüs’ünü yorumlamak gerekiyor. İletişim alanında patlak verecek bir dedikodu yada skandal(12.ev teması) ortaya çıkması muhtemel gibi görünüyor. Yeniay’ın gerçekleştiği 5.evde yerleşen Ay/Uranüs kavuşum etkisi halkın özellikle gençlerin sıradışı, ani gelişen tepkilerini açıkça gösteriyor. Bu noktada Ay(HALK)’ın T-Kare’nin açı kalıbında yerleşen Pluton ve Jüpiter’in APEX noktasında birleşmesi ciddi bir baskı, zorlanma, mücadele etkisini ortaya koyacaktır.

Burada Pluton ve Jüpiter enerjisinin yerleştiği 2/8 aksı finansal kriz, sahip olunan durumların kaybı noktasında ilerleyebilir. Aslında toplumsal anlamda ciddi bir KRİZ evresine giriyoruz. Zira bu noktada gençlerimizin sıkıntı haline düşmesi muhtemel gözüküyor. 1.evde yerleşen Satürn etkisi toplumsal anlamda sıkıntılı bir DÖNÜŞÜM sürecine girdiğimizi gösteriyor.

Halkı gösteren YENİAY yöneticisinin 12.evde yerleşmesi maalesef halkımızın özellikle gençlerimizin kayıp enerjisi, hukuki bazı süreçlerden geçeceklerine işaret ediyor. Mars enerjisinin Rx harekette olması bu sürecin adaletli olmayacağını, davaların karar aşamalarında gecikmeler olacağını açıkça göstermektedir. Aynı zamanda 5.ev dispozitörünün 4.evde(5.evin 12.evi) olması sebebiyle yine kayıp, çözülme, bozulma ve zorlanma etkisini beraberinde getirecektir. Kayıp, üzüntü, hayal kırıklığı yaşanması muhtemel etkiler söz konusudur.

Hayatımda İLKKEZ bir astrolojik analizi yazmaya elim gitmedi. Siz değerli astrolojisever dostlarıma BARIŞ, SEVGİ VE HUZUR penceresinden haber vermek isterdim. Maalesef daha fazla bir KELAM etmek istemiyorum. Yinede Rabb enerjisine inanıyorum, HER OL’AN’ın hayrımıza olacağına can-ı gönülden inanıyorum. Tüm gezegenleri ALLAH yarattığına göre belkide tüm bu yorumları etkisiz kılar. Bir MUCİZE gerçekleşir! Ben tüm değerli halkımdan DUA etmelerini rica ediyorum. Hepimiz yaradılış itibariyle NUR’UL ALA NUR’UZ tek yapmamız gereken birbirimizi sevmek…

Bu arada aşağıya hepimizin hep bir ağızdan okuması için bir dua yazmak istiyorum kim bilir belki bir MUCİZE’ye sebep oluruz… Ben Rabb Enerjisi’ne çok inanıyorum!

HAYIRDAN HAYIR DİLEYEREK BÜTÜNÜN HAYRINA AŞAĞIDAKİ DUAYI HEP BİRLİKTE DİLLENDİRELİM!

BAŞTA PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED SAV’A SALAVAT GETİRELİM

‘CEZALLAHU ANNA SEYYİDENA MUHAMMEDEN MA HUVE EHLUHU’

CELCELUTİYE DUASI

1-Bede'tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

2- Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

3- İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
Bi âcin ve mâhûcin celet fetecelcelet

4- Seeltüke bil ismil muazzami kadruhû
Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

5- Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
Bi âcin eyûcin celceliyyûtin helhelet

6- Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
Bi mıhrâşi mihrâşin bihin nâru uhmidet

7- Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

9- Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

10- Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

11- Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
Bi hıkmeti mevlânel kerîmi fe entakat

12- Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

13- Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin
Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

14- Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

15- Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

16- Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytağat

17- Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten 
Ve küffe yedel a'dâi annî bi ğalmehet

18- Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet

19- Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihiz zulmetüncelet

20- Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat

21- Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet

22- Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet

23- Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin

Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet

 24- Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet

25- Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ
Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet

26- Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin 
Fe ente racâül âlemiyne velev tağat

27- Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena
Ve ahrıshümü yâ zelcelâli bi havsemet

28- Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet

29- Ve ellif kulûbel âlemiyne cemiaha
Aleyye ve e’tınil kabûle bi şelmehet

30- Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ
Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet

31- Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset

32- Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ
Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat

33- Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet

34- Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin
Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet


35- Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket

36- Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet

37- Ve küffe cemiâl mudırrîne keydehüm
Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet

38- Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta 
Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet

39- Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet

40- Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
Celîlin celceleyyutin cemâhin temehracet

41- Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin 
Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket

42- Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat

43- Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet

44- Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
Bi tamtâmi mihrâşin li nâril ıdâ semet

45- Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın
Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet

46- Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

47- Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

48- Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba'dehâ
Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat

49- Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ
Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat

50- Bi şelmehatin ikbel düâi ve kün meıy
Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat

51- Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet

52- Bikel havlü ves savlü veş şedîdü li men etâ
Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet

53- Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet

54- Ve kâfin ve hâ yâin ve aynin ve sâdihâ
Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet

55- Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
Hımâyetünâ min külli suin bi şelmehet

56- Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ
Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet

57- Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat

58- Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet

59- Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet

60- Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet

61- Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet

62- Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat

63- Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet

64- Ve fî süratil kur'âni hızben ve âyeten
Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet

65- Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet

66- Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat

67- Bi sirri büdûhın echezetın betadin zehecin
Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat


68- Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

69- Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet

70- Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

71- Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet

72 - Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet
Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

73- Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet

74- Fetilke hurûfün nûri fecma' havâssahâ
Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet

75- Ve ühdiranî avnen hadîmen müsehharan
Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet

76- Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni
Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet

77- Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî
Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat

78- İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti
Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet

79- Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet

80- Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat

81- Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
Alâ abdikel miskîni min nazratin abet

82- Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet

83- Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ
Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet

84- Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in raddet

85- Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
Ve ahminî min harri nârin ve mâ havet

86- Ve sâmıhanî min külli zenbin ceneytühû
Vağfir hatıy'atil ızâme ve in alet

87- Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet

88- Selâsü ısıyyin suffifet ba'dü hâtemin
Alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavemmet

89- Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemün
Ve fi vastihâ kel harbeteyni teşerbeket

90- Ve erbeatün tühkil enâmile ba'dehâ
Tüşîru ilel hayrâti ver rızki cümmiat

91- Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün
Ke ünbûbi haccâmin mines sirri iltevet

92- Ve âhıruhâ mislül evâili hâtemün 
Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet

93- Fe addilehü min ba'di aşrin selâseten
Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet

94- Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu
Ve erbeun min incîli ıysebni meryemet

95- Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ
İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet

96- Fe hâzâ hüvessmüllâhi celle celâlühû
Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet

97- Fe hâzâ hüvesmüllâhi yâ kâriüntebih
Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet

98- Fe hâzâ hüvesmüllâhi yâ câhilu'tekıd
Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha velceset

99- Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ
Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet

100- Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ
Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet


101- Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin
Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet

102- Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet

103- Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan
Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat

104- Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
Fe hâ hiyesmüllâhi cemiy'an tefaddalet

105- Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû
Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat

106- Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin
Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet

107- Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben 
Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habet

108- Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet

109- Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat

110- Ve ekbil vela tehrab ve hasım men teşa

Vela tahşe be’sen lilmüluki velev havet

111- Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet

112- Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin
Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet

113- Cezâ men kara hâzâ şefâatü ahmedin
Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet

114- Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat

115- Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat

116- Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet

117- Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat

118- Ve salli salâten temleül erda ves semâe
Kevebli ğamâmin ma' ruûdin tecelcelet

119- Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet

120- Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat

121- Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet

122- Ve erda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
Verda alâ osmâne mea hayderis sebet

123- Kezal âlü vel ashâbü cem'an cemîuhüm
Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet

124- Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

 

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim

 

Sevgiler,

 

Güçlü Metin

 


 
‘Dua ve Zikir’ konusunda detaylı bilgi için:


Celcelutiye Duası ile ilgili bilgi için:

Sayın Kubilay Aktaş ve pek çok yazarın konuyla ilgili araştırma ve eserlerini bulmak mümkündür

28 Mart 2014 Cuma

DUA BURAKLARIYLA KALPTEN RABB’E MİR’AÇ ZAMANI


Ay Balık Burcu’nda hareket ediyor… Evrensel sevgi, merhamet, fedakarlık ve soyut konular ön plana çıkacaktır. Kollektif akıldan süzülen bilgiler bilinçli zihinde süzülerek görünür hale gelen sonuçlar üretir. Soyut olan, görülmeyen ama BİLİYORUM dediğiniz her türlü konuyu hayat alanımızda var ederiz. Bilinçaltının derinliklerinde arınma, şifalanma ve temizlenme için uygun etkiler vardır. Rabbin ŞAFİ esmasının aşikar olduğu aynı zamanda NUR esmasına TECELLİ ettiği durum ve koşullar aşikar olmaya başlar… Tüm esmaları, isimleri varlığında barındıran Balık Burcu enerjisi ‘ÖZEL’ bir titreşim yayar. Ayaklar, ayak parmakları hassasiyet kazanır. Bağımlılık yaratan her türlü şeyden uzak durmakta fayda vardır. Karbonhidrat tüketiminde temkinli olmakta fayda vardır. Zira kilo alımına müsait etkiler ortaya çıkar. Glutensiz karbonhidrat veya yararlı tahıl tüketimi önerilir.

Ay/Neptün kavuşumu ve Jüpiter 120’lik etkisiyle Allah sınırsız Esma kuvvelerini hepimizin aklında ve kalbinde tecelli ettirecektir. Varlığın Yokluğu’nda kaybolarak gerçekliğin aslında içimizde can bulan ruhun tam kendisi olduğunu anlayacağız. Ruh’un ‘Düğün Gecesi’ Rabb’ine varmaktır! Bunun için Dua Burakları’nı binek etmek etmek lazımdır. Yokluğun Hiçliğine varmak oradan aslolan alemin derin semalarında gezmeye başlamak gerekir. Neptün’yen bir etkileşim olduğunda kollektif dua, birlikte Rabb’in Cami esması gereği ibadet ve dua etmek çok güzel sonuçlar yaratacaktır. Bugün Cuma(!) Birlik, beraberlik ve AŞK günü… Herkes hayatında ufakta olsa bir değişim yaratmak istiyorsa Camiler, İbadethaneler ve Manevi Atmosferi olan her yere bugün kısa süreliğine dahi olsa ziyaret edelim. Herkes inancı doğrultusunda, inandığı kadar yapsın… Hem dün hem bugün hem yarına niyet edelim ‘ALLAH’ım Hayırlardan Hayır Getir’ diyelim! Başta peygamberimiz Hz. Muhammed SAV adına, Gelmiş, Geçmiş ve Gelecek(!) yüce zatların adına, şehitlerimiz, askerlerimiz, bir dua edemeyecek durumda olanlar adına, doğmamış bebeklerimiz, doğan bebeklerimiz, kardeşlerimiz ve herkes adına SALAVAT getirelim, DUA edelim, yüzü suyu hürmetlerine hayırlar dileyelim hayırdan gelen… Su olalım, Rüzgar Olalım, Dua Olalım…

İster ataist olun, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hıristiyan, ister Musevi, Ermeni hepimiz kardeşiz, hepimiz BİRLİK VE TEK OLAN RABB’İN ruhunun yansımalarıyız. Dua edin, sadaka verin ve kalbinizi Vedud olan Allah’ın Ferdiyet esmasına doğru aralayın. Teslimiyet, İman ve İdrakı zırh edinerek esmaların Vech’ini göreceğiniz FARKINDALIK’ın Nur’ul Ala Nur tecellisine mazhar olalım Biiznillah…

Duaları, Burak’larımıza yükleyelim hep birlikte! Duyanlar Duymayanlara söylesin! Mi’raç Zamanı Kalpten Rabb’e… Aşk’tan Sevgiliye… Zahir’den Öz’e… Selam Olsun Kelam Olsun… Dua olsun… Biiznillah… Amin…

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim

Sevgiler,

Güçlü Metin

27 Mart 2014 Perşembe

SEVDİKLERİNİZLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİN


Ay Kova Burcu’nda hareket ediyor… Sıradışı, farklı ve egzantirik düşünme biçimlerini hayata geçirmek için uygun etkiler var. Denenmiş yolların aksine denenmemiş, alternatif yollar bulabilir, hayatımızda fark yaratabiliriz. Çözüm bulma zamanlarıdır. Ay Kova’da hareket geçme tarzı hem birlikte hem bireyseldir. Bu etkileşim insanlığa fayda sağlayacak fikirlerin hayata geçirilmesi için uygun etkiler yaratır. Bilimsel düşünme metodları yaratılabilir. Özgürlük önem kazanır. Özgürlüğümüzü kısıtlayan durum ve koşulları aşabilecek farklı fikirler geliştirebiliriz. Ayak baldırları, bilekler ve toplardamarlar, varis ve tüm dolaşım sistemi hassasiyet kazanacaktır. Faydalı yağları tüketmek için uygun etkiler var. Enginar, brokoli gibi gıdalar vücudunuza fayda sağlayacaktır.

Ay/Venüs kavuşum etkisi ilişkilerde uyum, ahenk ve denge yaratacaktır. Kova enerjisinde meydana gelmesi sıradışı, egzantirik, özgür ve bağımsız hissetmemize yol açacaktır. Bu noktada KENDİMİZLE İLİŞKİ kurmak önem kazanacaktır. Geleceğe dönük ideallerimize yönelebiliriz. Venüs, tam anlamıyla bir keyif gezegeni olduğundan bilimsel ve teknik konularla ilgilenebiliriz. Venüs, Kova Burcu’nda ‘peregrin’ konumda olduğundan tam anlamıyla ilişkilerin beklediği bağlılık ve sadakati vermeyeceğinden daha bireyci bir tutum sergilememize yol açabilir.

Ay/Satürn 90’lık açısı duygusal mesafe ve kısıtlanmışlık hissi yaratacaktır. Kova/Akrep aksında meydana gelen bu etkileşim ‘herşeyin tutkuyla paylaşan Akrep’ ve ‘özgürlüğüne düşkün bireyci Kova’ arasında gerçekleştiğinden rekabet etkisi yaratacaktır. Bu noktada duygular donuklaşabilir, içsel huzursuzluk hissedebiliriz.

Ay/Mars 120’lik açısı hareketli ve enerjik hissetmemize sebep olacaktır. Kova/Terazi aksında meydana gelen bu etkileşim sosyalleşmemizi sağlayacaktır. Yakın çevre ve arkadaşlarımızla sinema, tiyatro, akşam yemeği gibi keyifli ve eğlenceli aktiviteler planlayabiliriz.

Akşam saatlerine doğru daha yumuşak enerjilerin açığa çıkacağını söylemek mümkündür.

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

26 Mart 2014 Çarşamba

CENNET DİLİ


Ay Kova Burcu’nda hareket ediyor… Sıradışı, farklı ve egzantirik düşünme biçimlerini hayata geçirmek için uygun etkiler var. Denenmiş yolların aksine denenmemiş, alternatif yollar bulabilir, hayatımızda fark yaratabiliriz. Çözüm bulma zamanlarıdır. Ay Kova’da hareket geçme tarzı hem birlikte hem bireyseldir. Bu etkileşim insanlığa fayda sağlayacak fikirlerin hayata geçirilmesi için uygun etkiler yaratır. Bilimsel düşünme metodları yaratılabilir. Özgürlük önem kazanır. Özgürlüğümüzü kısıtlayan durum ve koşulları aşabilecek farklı fikirler geliştirebiliriz. Ayak baldırları, bilekler ve toplardamarlar, varis ve tüm dolaşım sistemi hassasiyet kazanacaktır. Faydalı yağları tüketmek için uygun etkiler var. Enginar, brokoli gibi gıdalar vücudunuza fayda sağlayacaktır.

Ay/Güneş 60’lık açısı eril ve dişil enerjilerde dengelenme etkisi yaratacaktır. Rahman ve Rahim kuvvelerinin birbirlerine destek vereceği bu açısal görünümde kadın ve erkek ilişkilerinde olumlu etki yaratacaktır. Güneş, başarmak ve parlamakla ilgili tarafımız olduğuna; Ay, içgüdüsel isteklerimize işaret ettiğine göre BAŞARMAK İÇİN RUHSAL DESTEK göreceğimizi, azimli ve istekli olacağımızı söyleyebiliriz. İş ortamında patronumuzdan, evde babamızdan yada eşimizden destek göreceğimizi söyleyebilirim. Ayrıca, birinden bir şeyler istemek, ricada bulunmak için etkiler oldukça uygundur. Yüce Yaratıcımızdan dua, istek ve talepte bulunmanızı öneririm. Kova/Koç aksında meydana gelmesi harekete geçiren, enerjik ve öncü bir ruhsal etki yaratacaktır. Müteşebbis, atılgan ve tuttuğumuzu kopartarak hayırlı işlere imza atacağımız etkiler var. Ya Malikül Mülki Zü’l Celal-i Vel İkram esma terkibini zikretmenizi öneririm.

Ay/Uranüs 60’lık açısı ani gelişen olumlu durumlara işaret ediyor. Kova/Koç aksı sosyal mecrada ortaya çıkacak sürpriz bir duruma işaret ediyor olabilir. Kollektif bir gezegen olan Uranüs’ün etkileri genel üzerinde ortaya çıkacağından toplumsal dengenin genel enerji atmosferi üzerinde uyum getireceğini söyleyebiliriz. Şaşırtıcı, mutluluk verici sürpriz durumlara hazırlıklı olun.

Merkür/Jüpiter 120’lik açısı iletişim konularında uyum, denge ve ahenk enerjisinin yüksek olacağını gösteriyor. Ağzımızdan çıkan Kelam Rabb’in sesi olacak, hayırlara vesile kelimelerin bir araya gelmesiyle CENNET DİLİ’ni konuşuyormuş gibi HUŞU içinde olacağız. Diliniz ŞAFİ, sözünüz KELAM, Rabb VEKİL’iniz olsun… Dua edin, istek ve taleplerinizi dile getirin çünkü bu etkileşim CENNET KAPISI’nı aralayabilir… Alemlerin Rabbi olan Nur’ul Ala Nur’a Selam Olsun… Ya Muhsi, Ya Kelam, Ya Muid esmalarını zikretmenizi öneririm.

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

25 Mart 2014 Salı

SAKİN

Ay Oğlak Burcu’nda hareket ediyor… Ağırlık ve gerçekliğin tüm etkilerini net şekilde hissederiz. Oğlak Burcu ‘sorumluluklar’ ile ilgilidir. Bu sebeple, bugünlerde gerçeklik penceresinden hayat alanına bakabilir, keskin değerlendirmelerde bulunabiliriz. Acımasız, gaddar ve katılık olmasına rağmen su götürmez bir gerçekliğin güvenini hayatımızda hissederiz. Sorumluluk gerektiren işlere başlamak, ciddi kararlar almak için uygun etkiler vardır. Bu evrede uzun süredir hayatımızda ‘ne yapmalıyım’ sorusuna cevap alabilir, hayat yolumuza objektif bir pencereden bakabiliriz. Karar almak, sürdürmek için doğru zamanlardır. Bilinçaltı çalışmaları ve terapiler için uygun etkiler verir. Kemikler, deri, dizler ve eklemler hassasiyet kazanır. Zorlayan egzersiz ve hareketlerden uzak durmakta fayda vardır. Bu evrede tuz ve potasyum kullanımı önemlidir. Deniz veya kaya tuzunu yemeklerimize eklemekte vardır. Kayısı, muz, ananas, yoğurt vs… gibi potasyum değeri yüksek gıdaları da ayrıca tüketebiliriz.

Ay/Satürn 60’lık açısı ciddi, stabil, kararlı olma temayülü verecektir. Durumları ve şartları kontrol etme mekanizması gelişkin olacaktır. Oğlak/Akrep aksı sistem içi düzenleme konuları, anayasa, devlet işleri gibi durumlarda destek etkisi verecektir. Bu etkileşimin her halukarda duygusal ve psikolojik anlamda zarar verme ihtimali yüksek olacaktır. Zira Ay, baskı altında olacaktır. Bu noktada Ya Vedud, Ya Halim, Ya Basıt esmaları dengeleyici bir etki yaratacaktır.

Ay/Mars 90’lık açısı mücadele, gerilim, stresli bir etkileşim yaratacaktır. Oğlak/Terazi aksı ilişkiler noktasında sorunlara işaret ediyor. Uzun süredir ilişkinizde devam eden bir problem varsa bugün konuşmak için UYGUN BİR ETKİ YOK(!) Ani karar vermek için doğru bir zaman diliminde değiliz. Hukuksal konularda işler doğru ilerlemeyebilir. Bu etkileşim ruhsal anlamda bizleri agresif tepki veren bir yapıya sürükleyecektir. Acele hareket etmek ufak tefek kaza ve sakarlıklara sebebiyet verebilir, TEMKİNLİ OLALIM(!)

Aşağıda vereceğim zikir terkipleri DENGELEYİCİ bir etki sağlayacaktır.

Öğleden sonra 13.00-17.00 arası
Ya Vekil, Ya Vedud, Ya Latif

Akşam saatlerinde (17.00 sonrası)
Ya Kerim, Ya Nur, Ya Varis esmalarını okumanızı öneririm.

Ayrıca,
''Lâ ilâhe illâ ente sūbhâneke innî kūntū minazzâlimiyn'' duasını okumanızı öneririm

Günün genelinde gergin etkiler mevcut olmasına rağmen bahsettiğim dua ve zikirler belli bir enerji alanı oluşturmak suretiyle sizleri koruma altına alacaktır Biiznillah…

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

23 Mart 2014 Pazar

GÜNEŞ'iN GÜNÜNDE GÜNEŞ GİBİ PARLAYIN


Ay Yay Burcu’nda harekete ediyor… Bilgi, öğrenmek ve seyahat etme isteğimiz yoğunlaşacaktır. Evrensel genişlik, bilginin yayılması ve hazmedilmesi sürecinde olduğumuz zamanlardır. Din, felsefe ve inançlarımızı sorgulama eğilimleri ortaya çıkar. Enerjik hissettiğimiz zamanlar olduğundan hareket etme temayülümüz artacaktır.

Ay/Mars 60’lık açısı hareketli ve enerjik etkiler verecektir. Yay/Terazi aksında meydana gelen bir etkileşim olduğundan ilişkiler, hukuk, ve yasal konularda çok fazla hareketlilik olacağına işaret eder. Evrensel bilgelik tüm sosyal ilişki ağlarımız üzerine yansıyacaktır. Aynı zamanda hareket enerjisi yüksek olduğunda spor ve egzersiz yapmak için uygun etkiler vardır. Acele ve düşünmeden davranışlarda bulunmayalım ve FANATİK davranış biçimlerinin bizlere zarar(Mars) vereceğini her zaman aklımızda bulunduralım. Açık havada yürümek, sağlıklı ve besleyici gıdalar tüketmek bu enerjinin olumu akmasına yardımcı olacaktır.

Ay öğleden sonra AÇISIZ tabir ettiğimiz bir şekilde hareket edeceğinden bugünü YENİ şeylere başlamadan geçirmekte fayda vardır.

Pazar Günleri GÜNEŞ tarafından yönetilen etkilere sahiptir. Gökyüzünde Güneş’in Koç Burcu’nda hareket ettiğini düşünürsek fiziksel sağlığımız için planlamalar yapabilir, iş ve girişimlerimizle alakalı projeler üretebilir ve tasarlayabiliriz(Ay Boşluk’ta olduğundan plan ve proje yapmak fakat uygulama için Ay’ın etkinleşmesini beklemek uygundur) Aynı zamanda Ay’ın Yay Burcu’nda olması sebebiyle yabancı kültürler, diller ve uluslar arası ticaret faaliyetleri, reklam ve pazarlama, akademik, hukuksal ve siyasal konularda fikir alışverişinde bulunmak, eğlenceli aktiviteler için çok uygun etkiler olduğunu söylemek isterim.

Hafıd, Fettah, Rauf ve Malikü’l Mülk esmalarını okumak enerjiyi dengelemek adına uygun olacaktır.

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.       

Sevgiler,

Güçlü Metin

22 Mart 2014 Cumartesi

KAFA KARIŞIKLIĞI


Ay/Neptün 90’lık açısı kafa karışıklığı, isteksizlik, huzursuzluk ve bağımlılık enerjilerini açığa çıkartacaktır. Yay/Balık aksı ‘derinlerde kaybolma’ durumunu yaratabilir. Bu noktada ‘uyumsuz’ bir açı olmakla birlikte ikisinin yönetici gezegenlerinin ‘aynı’ olması tesadüfi bir uyum getirecektir. Bilginin genişlemesi noktasından HİÇLİK BİLİNCİ’NE doğru devam eden bir sürecin tezahürleri söz konusudur. Zorlayıcı açılar mücadele veren etkileri olmasına rağmen her daim sıkıntıyı aşacak gücü ve dirayeti beraberinde getirirler. Bu noktada BİLGİ’DEN HİÇLİK noktasına gitmek sağlıklı olacaktır. Kalbin atması, nefes almak gibi BİLMEK doğal bir süreçtir. Sadece BİLMEK ve TESLİMİYET içinde olmak yeterli olacaktır.

Ay/Merkür 90’lık açısı iletişim konularında sürtüşmelere sebebiyet verebilir. Yay/Balık aksı pasifize olmakla ilgilidir. Yanlış anlama, ifade zorluğu, yazılı-sözlü anlaşmalarda gecikmeler yaşanabilir. Bugün ‘zihin’ dağınık olma riski taşımaktadır. İlahi iradeye TESLİMİYET uyanmaya sebep olacaktır. Bilmeye değil anlamaya çalışmak iyi olur. Fettah ve Nur esmaları enerjileri dengelemeye yardımcı olacaktır.

Ay/Uranüs 120’lık ani ve sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Toplumsal olarak birlik, beraberlik duygularımızı sıradışı dahiyane bir şekilde ortaya koyabiliriz. Yay/Koç aksı öncü, hareketli, enerjik olacağımıza işaret ediyor. İnternet ve sosyal medya üzerinden iletişim ve irtibatın yoğunluk kazanacağını söyleyebiliriz.

Ay/Venüs 60’lık açısı ilişkilerde uyum, denge ve ahenk yaratacaktır. İkili ilişkiler, arkadaşlarımız ve yakın çevremizle keyifli sosyal paylaşımlarda bulunabiliriz. Yay/Kova aksı bilgi ve entelektüel meraklara yöneleceğimiz, internet başında yoğun vakit geçireceğimiz bir haftasonuna işaret ediyor.

En güzele emanet olun, hayırdan hayır gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

21 Mart 2014 Cuma

SENİ SEVİYORUM’CU’LAR İŞ BAŞA DÜŞTÜ, BİRLİKTE!


Ne zamandır anlamıyoruz birbirimizi; ne kadar oldu komşumuza hatırını sormayalı(?) En son ne zaman saksıdaki çiçeğimizle konuştuk, annemizi babamızı aradık yada andık(!) Geçmiş fotoğraflara bakarak anılara bir damla gözyaşı akıttık? Mutluluktan kana kana ne zaman güldük en son? Sevginin sevgisizliğe isyan ettiği bu karanlık topun içinde insansı koşturmacalara kaptırmış gidiyoruz(!) Çocukluk aşkını hatırlayanlar el kaldırsın yada ilk kez SENİ SEVİYORUM’cular… Nerede o ilk SENİ SEVİYORUM’cular… Hadi evrene SENİ SEVİYORUM SENİ SEVİYORUM SENİ SEVİYORUM diye haykıralım… Dağlara, taşlara, Güneş’e, Ay’a, gökyüzüne, sevdiklerimize, sevmediğimiz patronumuza, anlamadığımız tepkilere, kalbimizde paslanmış duygulara HEPSİNİ KABUL EDELİM… SEVİYORUM diyelim… Su gibi akalım gerçeklerden hayallere… Hepsi bir illüzyon sadece! Bakma, GÖR!

Ay/Satürn kavuşum ağır bir enerji verecektir. BAKMAYI bırak; GÖRME’ye başla enerjisi yoğun GERÇEKLİK algısı yaratacaktır. Akrep Kavuşu dipte kalan, ağır, travmatik, geçmişten yük olarak getirdiğimiz her türlü durumu ortaya çıkartacaktır. Durumu tüm gerçekliği ile KABUL ETMEK ve TESLİMİYET çok önemlidir. Berr, Hakem, Vehhab, Muğni, Fettah esmalarını okumanızı öneririm. Bu enerjiyi dengelemenize yardımcı olacaktır.

18.00 civarına kadar Ay Boşluk’ta açısız ilerleyeceğinden yeni girişim ve başlangıçlar yapmaktan uzak durmakta fayda vardır.

Akşam saatlerinde Ay Yay Burcu’na geçecektir.

Ay/Güneş 120’lik açısı Rahman ve Rahim enerjilerinde dengelenme yaratacaktır. Hareketli, enerjik, ruhsal olarak dinamik, yaratıcı kuvveleri ruhsal alemden fiziksel aleme aktarabilecek güce sahi olacağımızı söyleyebilirim. Görüşmeler ve talepte bulunmak için uygun etkiler var. Psikolojik olarak özgüven yükselmektedir. Yay/Koç aksı sportif bir hava katarak, karizmatik görünmemize yardımcı olacaktır. Dua ve isteklerimizi dile getirmek için muazzam enerjiler var. Nafi, Mukaddim, Kaviyy esmalarını zikretmek ruhsal ve zihinsel dengelenme yaratacaktır.

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

20 Mart 2014 Perşembe

TÜM YÜKLERİ BIRAK GİTSİN...ŞİFA OL'DU BİLE...


Ay Akrep Burcu’nda hareket ediyor. Dönüştürmek, bırakmak istediğiniz her türlü konuyu titizlikle ele alabilirsiniz. BIRAKMAK bu etkileşimin en önemli özelliğidir. Derin biliş, sezgilerin güçlenmesi ve çözülmesi zor olan konuların asıl sebepleriyle yüzleşerek çözüm üretecek kuvvelerin açığa çıkması. Psikolojik çözülme! Ay’ın konumu itibariyle kilo verebilir, ağırlıklı ve yüklerinizi bırakabilir ve bağımlılıklarınıza sonsuza kadar ‘elveda’ diyebilirsiniz. Özellikle; 20 Mart yani BUGÜN(!) 15.00 itibariyle niyetinizi koyarak yukarda bahsettiğim konularda ciddi bir DÖNÜŞÜM yaşayabilirsiniz.

Not: Kilo vermek istiyorum ‘cümlesi’ doğru bir kullanım değildir.

‘AĞIRLIK VE YÜKLERİMİ BIRAKMAYA NİYET EDİYORUM’

Yada

Bağımlılık yaratan bir alışkanlıktan kurtulmak için;

‘BAĞIMLILIK YARATAN HER TÜRLÜ DURUMU BIRAKMAYA NİYET EDİYORUM’

Şeklinde afirmasyon cümleleri bilinçaltınızda çok daha etkin bir NİYET mekanizması oluşturacaktır!

Ay/Jüpiter 120’lik açısı ilahi iradenin varlığını tüm zerrelerimizde hissedeceğimizi gösteriyor. Akrep/Yengeç aksı aile, gelenekler, kökler, genetik kodlarımızdan getirmiş olduğumuz her türlü kuşku, kuruntu, sıkıntı, hastalık, kıtlık bilinci, kötü alışkanlıkları arkamızda bırakacağımız muazzam bir şifa enerjisi yaratacaktır. Rabbin tüm kapıları sonsuz kaynağın Rahman ve Rahim sıfatını aydınlık bir gökkuşağı misali gönlümüze akıtıyor. Zül Celali Vel İkram, Nur, Kuddüs, Vedud esmalarını zikretmek enerji alanını genişletecektir.

Ay/Venüs 90’lık açısı ilişkilerde zorlanma etkisi getirecektir. Bu noktada ilişkimizde ama en başta kendimizle olan ilişkimizde bizi sıkan, daraltan ve zorlayan konulara karşımızdakini suçlamadan önce ‘kendimize özeleştiri’ yaparak yaklaşabiliriz. Karşımızda bizi üzen, sıkan, daraltan durumların kendi yansımamız olduğunu deneyimledikçe kızgınlık, üzüntü ve suçluluk duygusu kalbinizden okyanuslara akarak ilişkilere ŞAFİ esması gereği huzur, bereket, güzellik ve şifa akıtacaktır. Akrep/Kova aksı derinlerde yatan sorunları ‘bilimadamı’ misali irdelemeye yardımcı olacaktır. Konuları Akrep Burcu’nun sezgiselliği, Kova Burcu’nun ‘analitik’ kanalıyla sonuca ulaşma fırsatı sunulan bu güzel etkiyi değerlendirenlerden olalım Biiznillah. Zira bu etkileşimde Halim, Kuddüs, Nur esmaları ayrı bir esma tertibi olarak alternatif bir kapı aralayacaktır.

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

19 Mart 2014 Çarşamba

DUAYLA EN GÜZELE EMANET OLMA ZAMANI


Ay Akrep Burcu’nda hareket ediyor. Dönüştürmek, bırakmak istediğiniz her türlü konuyu titizlikle ele alabilirsiniz. BIRAKMAK bu etkileşimin en önemli özelliğidir. Derin biliş, sezgilerin güçlenmesi ve çözülmesi zor olan konuların asıl sebepleriyle yüzleşerek çözüm üretecek kuvvelerin açığa çıkması. Psikolojik çözülme! Ay’ın konumu itibariyle kilo verebilir, ağırlıklı ve yüklerinizi bırakabilir ve bağımlılıklarınıza sonsuza kadar ‘elveda’ diyebilirsiniz. Özellikle; 20 Mart 15.00 itibariyle niyetinizi koyarak yukarda bahsettiğim konularda ciddi bir DÖNÜŞÜM yaşayabilirsiniz.

Not: Kilo vermek istiyorum ‘cümlesi’ doğru bir kullanım değildir.

‘AĞIRLIK VE YÜKLERİMİ BIRAKMAYA NİYET EDİYORUM’

Yada

Bağımlılık yaratan bir alışkanlıktan kurtulmak için;

‘BAĞIMLILIK YARATAN HER TÜRLÜ DURUMU BIRAKMAYA NİYET EDİYORUM’

Şeklinde afirmasyon cümleleri bilinçaltınızda çok daha etkin bir NİYET mekanizması oluşturacaktır!

Ay/Merkür 120’lik açısı iletişim konularında olumlu etkiler veriyor. Sözleşme, toplantı, görüşme, yazılı ve sözlü her türlü anlaşma, görüşme, eğitim, haberleşme gibi konularda sezgileriniz size yol gösterecektir. Akrep/Merkür aksı derinlik, sezgisellik, öngörü kapasitesi kazandıracaktır. İç sesinize güvenmenizi öneririm. Fettah, Basıt, Falik, Musavvir esmalarını birlikte gün içerisinde çekmenizi öneririm. Zihinsel faaliyetlerinizi maksimum seviyede dengeli kullanmanıza yardımcı olacaktır. Çarşamba günü Merkür Günü olduğundan yukarıdaki tüm etkinin uyumlu akışına işaret ediyor.

Ay/Neptün 120’lik açısı ilahi VEDUD enerjisini aktive edecektir.  İlahi temalar, dua, meditasyon, zikir, derin düşünme ve ibadet konularına yönelmek için çok uygun etkiler var. Akrep/Balık aksı ÖZ’le kavuşmak, merhamet, sevgi, ilahi kaynağın sularında yıkanmak, sezgisel biliş noktasında derin bir bilgeliğin kapısını açacaktır.

Akşam saatlerinde etkinleşecek MERKÜR-NEPTÜN/AY arasındaki bu uyumlu 120’lik açının ilerleyen günlerde hayatımızı zorlayacak koşulları önleyici bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Merkür(zihin), Ay(duygular) ve Neptün(evrensel öz sevgi) noktasında böylesine FARKINDALIK yaratacağı günde mutlaka SADAKA vermenizi, ihtiyacı olan birine yardımcı olmanızı öneririm. Ayrıca, ofisinizde ve evinizde Kur’an dinleyebilir, enerji alanında derin bir temizlik yapabilirsiniz. Mutlaka, Ayetü’l Kürsi ve Bakara Suresi okumanız iyi olacaktır. Yada inancınız her neyse o konuda mutlaka ruhsal bir çalışma yapmanızı öneririm.

Kur’an Dinleyebileceğiniz Örnek Siteler,En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

18 Mart 2014 Salı

BİN DÜŞÜN BİR KONUŞ


Ay Terazi Burcu’nda hareket ediyor… İkili ilişkiler, ortaklıklar, başkalarına olan davranış şeklimiz bu etkileşimi en iyi şekilde anlatır. İnsan ilişkileri aşırı şekilde ön plana gelir. Sosyalleşme, dışa dönüklük ve keyfe düşkünlük etkileri görülebilir. Doğru ve iyi karar alma mekanizmaları harekete geçer. Psikolojik gelgitler yaşamaya müsait etkiler vardır. Adaletli ve doğru karar alma etkileri yoğun olarak görülür.

Ay/Pluton 90’lık açısı baskı, zorlanma etkisi yaratabilir. Terazi-Oğlak aksı ilişkileri YENİDEN YAPILANDIRMA etkisi yaratacaktır. Duygusal manipulasyona açık etkiler size kendinizi zorda, çaresiz kalmış hissi yaratabilir. Bu noktada TESLİMİYET oldukça önemlidir. Zira mücadele enerjinin çoğalarak artmasına sebep olabilir. Güç çekişmeleri, adaletsiz durumlar, baskı, zorbalık, manipulatif hareketler bu enerjileri aktive edecektir. Vedud-Halim esmaları bu enerjiyi dengelemenize yardımcı olabilir.

Venüs/Uranüs 60’lık ani gelişen durumlara işaret eder. Venüs, ilişkiler ve sosyal çevreyle doğrudan ilişkilidir. Bu noktada ani, sürpriz durumlara meydana gelebilir. Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz. İşin içinde URANÜS varsa her zamana şaşırtıcı bir DEĞİŞİM vardır. Uranüs etkisi KOLLEKTİF bazda bir enerji yaratır. Kova-Koç aksı toplumsal hareketlenme etkisi yaratabilir. Sosyal mecralarda şaşırtıcı bir haber almanız mümkündür.

Ay/Mars kavuşum etkisi zorlayıcı bir enerji patlaması yaratabilir. Terazi enerjisi İLİŞKİLER tabanlı bir dışa vurumdan bahsediyor. Bu etki tutarsız bir enerji açığa çıkartacağından acelecilik, ani hareketler ufak tefek kazalara sebep olabilir. Ağzımızdan çıkana dikkat etmekte fayda var. Hayır konuşalım Hayır Olsun!

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

16 Mart 2014 Pazar

BAŞAK DOLUNAY:KARMİK KONTRATLARIN SONU

Saat 19.07 itibariyle Başak Burcu’nda gerçekleşecek olan Dolunay etkilerini anlatmaya başlamadan önce hepimizin hayat alanlarında ciddi kırılma ve değişimlerin meydana geleceğini söylemeliyim. Gökyüzü sıradışı etkilere açık bir hale geliyor. Gelelim Dolunay Anı haritasının incelenmesine… Başak Dolunay’ının kesinleştiği anın haritasına baktığımızda Terazi Burcu’nun yükselmekte olduğunu görüyoruz. İkili ilişkiler, ortaklıklar, uyum, denge, ahenk, politika, sanat, diplomasi konuları çerçevesinde gerçekleşecek bir Dolunay etkileşimi var. Yükselen yöneticisi Venüs’ün Kova Burcu ve 5.evde yerleşmesi bahsettiğimiz konuların eğlence, hobiler, yaratıcılık, çocuklar ve gençler üzerinde etkisi olacağını gösteriyor. Kova etkileşimiyle sıradışı zevkler, entellektüelite, teknik konular, astroloji, bilimsel gelişmeler, DEVRİM niteliğinde hareketlenmelere hazırlıklı olun. YARATICILIK enerjisi SIRADIŞI bir şekilde açığa çıkacaktır.
Başak Dolunay’ı 12.evde yerleşmesi oldukça karmik etkileri olacağına işaret ediyor. Ektiğini biçme, tekamül etme, dönüşüm, bırakma, vazgeçme noktasında ŞİFA sürecine girileceğini gösteriyor. Bu noktada Dolunay’ın yönetici gezegeni Merkür’ün yerleşim ve açıları oldukça önem kazanacaktır. ŞİFA sürecinin hangi alanlarda meydana geleceğini gösterecektir. Merkür Kova Burcu’nda ve 5.ev kaspında konumlanarak YARATICILIK alanlarını bir kez daha tetikliyor. Merkür’ün KAD ile meydana gelen 120’lik açısı ‘kadersel’ hedeflerimiz, gitmemiz gereken yöne doğru zihinsel olarak ilerleyeceğimizi gösteriyor. Bu oldukça önemli bir açılanma etkisi zira KAD yöneticisi Venüs, Merkür’den uzak dahi olsa aynı ev ve burç içerisinde yer alıyor. İç dengelerimiz, ruhsal benliğimiz, karmik kontratlarımızın vadesinin dolduğunu, BIRAKMA evresine geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Merkür/Mars 120’lik etkisiyle(KAD&Mars kavuşum) kadersel, seçim şansımız olmayan bazı durumlar yaşamamız olasıdır. BEN-BİZ dengesi ciddi şekilde değişecektir. Yük ve ağırlıkları sırtımızdan atarak BEN olmanın farkına varabiliriz.  Dolunay/Satürn 60’lık açısı sayesinde sağlam ve kalıcı temeller atabiliriz. MC noktasında yerleşen Jüpiter ve yine MC yöneticisi Dolunay etkisiyle gelenekler, milliyetçilik, atalar, yöneticiler, lider konumundaki kişilerin ektiğini biçeceği etkiler söz konusu olacaktır. Burada ‘kollektif’ etkiler ağırlık kazanıyor. Jüpiter, FANATİK etkileriyle meşhurdur. FANATİK fikirler, köklere aşırı bağlılık ve bağımlılıklara ‘ELVEDA’ deme zamanlarındayız…
“Ektiğini biçer insan/Ne ümit et, ne kaygılan/Bir ışık seninse kalbin/Bulur seni AŞK o zaman!”
En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.
Sevgiler,
Güçlü Metin

15 Mart 2014 Cumartesi

KUDDÜS SAĞANAĞI YIKASIN RUHUN SOKAKLARINI


Ay Başak Burcu’nda hareket ediyor… Detay, titizlik, işlevsellik gerektiren konulara yönelmek için uygun etkiler var. Evinizi, bahçenizi, iş yerinizi düzenlemek için etkiler çok uygun. Detay gerektiren bir işe başlayabilir, fiziksel sağlığınıza özen gösterebilirsiniz. Zihinsel anlamda duygulardan uzak mantıksal bir işleyişe saplanıp kalmak mümkündür. Bağırsak, mide hassasiyeti görülebilir.

Ay/Neptün 180’lik açısı dağılma, kafa karışıklığı yaratacaktır. Yönsüzlük, belirsizlik ve hedefsizlik etkisi yaratacaktır. Bağımlılık yaratan her türlü durumdan uzak durunuz! Başak-Balık aksı ‘Kollektif Dağılma’ etkisi yaratacaktır. Evrenin tüm acıları, hüzünleri, sevinçleri, duygularını bünyemizde hissederiz. Karşıt açıları her zaman severim zira bu noktada seçim şansı verir. Neptün’ün dengeli kullanımında TESLİMİYET basamağında sağlam bir adım atabilir, büyük FARKINDALIK yaşayabiliriz. Rüyalar, sezgiler, iç sesimize kulak vermemiz gerekiyor. Manevi çalışmalara yönelmek, ibadet, dua, zikir, meditasyon, kendi iç sesini dinlemek için uygun etkiler vardır.  Batıni gerçeklerin fiziksel gerçeklikte tezahür etmesi söz konusu olabilir.

Ay/Jüpiter 60’lık açısı ilahi iradenin sonsuz ZENGİNLİK kaynağını hayat alanımıza getiriyor. Algısal, fiziksel, ruhsal kuvvelerimiz MİRAÇ etmeye başlıyor. Rabb, Musavvir esmasıyla format atıyor ruhumuza, bilincimize… Bir meleğin kanadı, aşkın uçsuz sevdasında dolanmaya ne dersiniz? Rabbin Nur kuvvesi bembeyaz aydınlık avuçlarını açmış bekliyor hepimizi Selam edelim Nur’a Hayy esmasının sonsuzluğunda… Yüce Yaradan gülümsüyor görüyor musun? Hepimize şefkatle, sevgiyle, merhametle, cemali tüm sıfatlarıyla ZENGİNLİK içerisinde birlik, beraberlik ve güzellikler vermek için bekliyor. Barışa, kardeşliğe, ötekiye, berikiye ve en suçladığımıza dahi ayna tutarak kollarını açmış bekliyor. Aydınlık bir kapı açık önümüzde, gecenin melekleri Kuddüs esmasıyla temizliyor kalbimizin, ruhumuzun cadde ve sokaklarını…

Ay/Pluton 120’lik açısı güçlü destekler hayat alanımızı yeniden şekillendirecektir. Bir nevi ruhsal deprem, yenilenme, silkinerek arınma etkisi hissediyor olacağız. Başak-Oğlak aksı ‘ayakta kalma’ dirayetimizin yeniden yapılanacağına işaret ediyor. Rabbin, Celali esmalarının hayırdan hayır şekilde kuvvelerimizi aktive edeceğini söyleyebiliriz. Birlik, beraberlik ve güçlü etki yaratacak enerjiler, duygusal travmaların boşaltılması şeklinde tezahür edecek etkiler var.

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü metin

14 Mart 2014 Cuma

İLETİŞİM KONULARINA DİKKAT!


Ay Aslan Burcu’nda hareket ediyor… Açıklık bu etkileşimin en önemli özelliğidir. Kimliğimizi, bireyselliğimizi saf ve net bir berraklıkta ortaya koyarız. Ruhsal Dünya’mızın ‘ayna’ misali karşıya yansıması şeklinde tezahür eden bir süreçtir. Bizi üzen, sıkan, daraltan, manipüle eden kişi ve ortamlardan uzaklaşırız. Skandalların ortaya çıktığı bir süreçtir. Çünkü, Güneş tüm gerçeklerin üzerine doğarak karanlığın aydınlığa çıkmasına sebep olur. Gizli, saklı hiçbirşey kalmaz.

Ay/Satürn 90’lık açısı gerilim, gecikme, daralma ve kısıtlanmışlık hissi verecektir. Depresif ve karamsar hissedebiliriz. Aslan-Akrep aksı baskılanmış pek çok duygunun derinden yüzeye doğru görünür hale gelmesine sebep olacaktır. Ya Sabır esması açıkça ortaya çıkacaktır. Bu noktada içinizde kalan, söylemek ve paylaşmak istediğiniz, hasıraltı ettiğiniz durumlar sizi zorlayabilir. Kin, bastırılmış öfke ve kızgınlıklar bu evrede aşikar olabilir. Dua, zikir, meditasyon, kundalini yoga bu evrede size yardımcı olacaktır. Ya Basıt, Ya Nur esmaları bu etkileşimi yumuşatacaktır.

Ay/Merkür 180’lik açısı iletişimde zorlanma etkisi yaratacaktır. Sözleşme, anlaşma, toplantı, görüşme, yazılı ve sözlü her türlü imzalı belge vs… gibi konularda yanlış anlaşılma, gecikme, zorlanma, tartışma etkisi ortaya çıkabilir. Burada DENGE yaratmak oldukça önemlidir. Aslan-Kova aksı bireysel alınganlık, öfke ve duygusallıktan uzak ZAN etmelere yol açılabileceğini gösteriyor. Bu açıdan Ya Fettah, Ya Nur esmaları dengeleme sağlayacaktır.

Ay/Mars 60’lık açısı hareket, enerji akışında dengelenme yaratacaktır. Aslan-Terazi aksı pasifize olmuş ilişkilere aktif bir hava katarak canlandıracaktır. Ya Vedud esması aktivasyonu enerji akışında denge sağlayacaktır.

Günün genel etkisi İLETİŞİM noktasında temkinli olmamızı söylüyor. İmzalı yada sözel her türlü konuyu başka bir zaman diliminde değerlendirmek hayırlı olacaktır. Elbette, acil bir karar verilmesi gerekiyorsa durumu detaylı şekilde değerlendirmek ve Allah’tan bu noktada ‘hayırdan hayır’ gelecek şekilde temennide bulunmak iyi olacaktır.

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

 

12 Mart 2014 Çarşamba

HEPİMİZİN AYIBI


Barışmak istiyorum O çocukla… Gönlüne dokunmak, kalbine el sürmek istiyorum… Bir meleğin kanadında belki… Belki rengarenk bir lunaparkta… Annesi severdi… Babası severdi… Allah çok sevdi… Aldı küçücük kalbini… Küçük kalplerin Şehitler Mezarlığı’na yeri yapıldı… Bir avuç toprak mühürledi cansız bedenini… Sohbeti toprak… Sesi su… Canı kan oldu… Türkiye oldu… Bir sürü ağbisi… Bir sürü ablası oldu… Kaderdi… Kısmetti… Bir hata oldu… Nice hırsın karanlığına gömüldü minicik bir kalp… O yada Öteki değil, hepimizin cinayeti, hatası, insan ayıbıdır… Kalplerimizde biriktirdiğimiz kocaman çaresizliğimizin, zavallı halimizin, hırslarımızın sonucudur… En son ne zaman yanımızdakine SENİ SEVİYORUM dedik… En son ne zaman kendimize GERÇEKLERİ söyledik… Yüzleşme, Arınma, Temizlenme zamanıdır… Farkına Varmak için daha kaç Can daha toprağa karışmalı… Negatif enerji ve öfkeler… Kendimize olan Aymazlığımızdan… Umursamaz yakınlaşmalarımızdan… Tekamül yolunda KARMA DERSLERİ ödüyoruz… Toplumca, İnsanlıkca… Maalesef Hayvanca! Hayvansı Güdülerin dönüşmesi için verilen kurbanlar, İnsancıklar… Allah Rahmet Eylesin… Gözyaşları kefeni, Milletin Sevgisi Toprağı olsun bu kardeşimizin…

Aşk’la bakalım hayata… Her olumsuzluk bir tekamül fırsatı… Rabbin şifreleri Şerr’in içindeki hayırda… En derinde… En gerçekte… Kelamın düğüm, gözlerin yaş, ellerin Rabb’e açıldığı en çok BİRLİK, BÜTÜNLÜK ve SEVGİ yolunda olmamız gereken günlere giriyoruz. Bu tekamül yolu karşımızdakini SUÇLAMAK’la değil; kendimize dönerek BEN NEREDE HATA YAPIYORUM? Diyerek sorgulamaktan geçiyor! Dış odaklı yaşadığımız hayatımızda bir kez olsun ayna karşısına geçelim BEN KİMİM? Sorusunu soralım… Kimim? Bu Hayatı Neden Yaşıyorum? Amacım Nedir? Mavi hap mı? Kırmızı hap mı? Gerçeklere öfkeyi kusmak değil, kendi ÖZ gerçeğine dönerek öz aydınlığa İNANMAK ve TESLİM olmaktan geçiyor… Hepimizin başı sağolsun, gelmiş, geçmiş, gelecek ve şimdi’ye gitsin DUALAR…

Sağım solum önüm arkam hepsi Rab… Hepsi Ben… Hepsi O.. Hepsi 99 ve sonsuz kere sonsuz esmalar hazinesi… Görmeyi bilene…

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin