30 Mart 2014 Pazar

30 MART YENİAY/ ZOR GELİR KOLAY GEÇER


30 Mart 2014 saat 21.44 itibariyle gerçekleşen Koç Burcu YENİAY enerjisinden bahsetmek istiyorum. Yeniaylar, yeni başlangıç ve umut tohumlarının ekildiği zaman dilimleridir. Bugün gerçekleşen YENİAY etkisinin en önemli özelliği ÖNCÜ nitelikte ve JÜPİTER, PLUTO gezegenleriyle birlikte T-KARE dediğimiz açı kalıbını oluşturmasıdır. Şimdi bu noktada hep birlikte YENİAY anı haritasını mercek altına alarak hep birlikte inceleyelim.

Yeniay anı haritasının ASC noktasında Akrep Burcu yerleşmiştir. Yeniay enerjisinin karanlık ve zorlayan bir yapıda olacağını, gizli saklı pek çok durumların meydana geleceğini açıkça göstermektedir. Yöneticisi Mars’ın 12.evde ve Retro durumda olması arka planda, kışkırtıcı, zorlayıcı, manipulatif karakterde durumların Terazi karakterine yani hukuk, adalet, ikili ilişkiler, diplomasi gibi konularda açığa çıkacağını açıkça göstermektedir. Zira etkileşim 12.ev kaspında meydana geldiğinden kollektif, gizliden gizliye, arka planda gerçekleşen bir mücadele(Mars) etkisi açıkça görülmektedir. Şimdi bu Mars enerjisinin hangi konularda aşikar olacağını anlamak için 3.evde yerleşen Kova Venüs’ünü yorumlamak gerekiyor. İletişim alanında patlak verecek bir dedikodu yada skandal(12.ev teması) ortaya çıkması muhtemel gibi görünüyor. Yeniay’ın gerçekleştiği 5.evde yerleşen Ay/Uranüs kavuşum etkisi halkın özellikle gençlerin sıradışı, ani gelişen tepkilerini açıkça gösteriyor. Bu noktada Ay(HALK)’ın T-Kare’nin açı kalıbında yerleşen Pluton ve Jüpiter’in APEX noktasında birleşmesi ciddi bir baskı, zorlanma, mücadele etkisini ortaya koyacaktır.

Burada Pluton ve Jüpiter enerjisinin yerleştiği 2/8 aksı finansal kriz, sahip olunan durumların kaybı noktasında ilerleyebilir. Aslında toplumsal anlamda ciddi bir KRİZ evresine giriyoruz. Zira bu noktada gençlerimizin sıkıntı haline düşmesi muhtemel gözüküyor. 1.evde yerleşen Satürn etkisi toplumsal anlamda sıkıntılı bir DÖNÜŞÜM sürecine girdiğimizi gösteriyor.

Halkı gösteren YENİAY yöneticisinin 12.evde yerleşmesi maalesef halkımızın özellikle gençlerimizin kayıp enerjisi, hukuki bazı süreçlerden geçeceklerine işaret ediyor. Mars enerjisinin Rx harekette olması bu sürecin adaletli olmayacağını, davaların karar aşamalarında gecikmeler olacağını açıkça göstermektedir. Aynı zamanda 5.ev dispozitörünün 4.evde(5.evin 12.evi) olması sebebiyle yine kayıp, çözülme, bozulma ve zorlanma etkisini beraberinde getirecektir. Kayıp, üzüntü, hayal kırıklığı yaşanması muhtemel etkiler söz konusudur.

Hayatımda İLKKEZ bir astrolojik analizi yazmaya elim gitmedi. Siz değerli astrolojisever dostlarıma BARIŞ, SEVGİ VE HUZUR penceresinden haber vermek isterdim. Maalesef daha fazla bir KELAM etmek istemiyorum. Yinede Rabb enerjisine inanıyorum, HER OL’AN’ın hayrımıza olacağına can-ı gönülden inanıyorum. Tüm gezegenleri ALLAH yarattığına göre belkide tüm bu yorumları etkisiz kılar. Bir MUCİZE gerçekleşir! Ben tüm değerli halkımdan DUA etmelerini rica ediyorum. Hepimiz yaradılış itibariyle NUR’UL ALA NUR’UZ tek yapmamız gereken birbirimizi sevmek…

Bu arada aşağıya hepimizin hep bir ağızdan okuması için bir dua yazmak istiyorum kim bilir belki bir MUCİZE’ye sebep oluruz… Ben Rabb Enerjisi’ne çok inanıyorum!

HAYIRDAN HAYIR DİLEYEREK BÜTÜNÜN HAYRINA AŞAĞIDAKİ DUAYI HEP BİRLİKTE DİLLENDİRELİM!

BAŞTA PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED SAV’A SALAVAT GETİRELİM

‘CEZALLAHU ANNA SEYYİDENA MUHAMMEDEN MA HUVE EHLUHU’

CELCELUTİYE DUASI

1-Bede'tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

2- Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

3- İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
Bi âcin ve mâhûcin celet fetecelcelet

4- Seeltüke bil ismil muazzami kadruhû
Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

5- Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
Bi âcin eyûcin celceliyyûtin helhelet

6- Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
Bi mıhrâşi mihrâşin bihin nâru uhmidet

7- Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

9- Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

10- Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

11- Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
Bi hıkmeti mevlânel kerîmi fe entakat

12- Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

13- Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin
Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

14- Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

15- Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

16- Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytağat

17- Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten 
Ve küffe yedel a'dâi annî bi ğalmehet

18- Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet

19- Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihiz zulmetüncelet

20- Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat

21- Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet

22- Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet

23- Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin

Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet

 24- Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet

25- Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ
Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet

26- Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin 
Fe ente racâül âlemiyne velev tağat

27- Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena
Ve ahrıshümü yâ zelcelâli bi havsemet

28- Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet

29- Ve ellif kulûbel âlemiyne cemiaha
Aleyye ve e’tınil kabûle bi şelmehet

30- Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ
Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet

31- Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset

32- Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ
Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat

33- Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet

34- Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin
Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet


35- Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket

36- Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet

37- Ve küffe cemiâl mudırrîne keydehüm
Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet

38- Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta 
Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet

39- Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet

40- Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
Celîlin celceleyyutin cemâhin temehracet

41- Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin 
Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket

42- Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat

43- Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet

44- Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
Bi tamtâmi mihrâşin li nâril ıdâ semet

45- Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın
Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet

46- Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

47- Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

48- Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba'dehâ
Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat

49- Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ
Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat

50- Bi şelmehatin ikbel düâi ve kün meıy
Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat

51- Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet

52- Bikel havlü ves savlü veş şedîdü li men etâ
Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet

53- Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet

54- Ve kâfin ve hâ yâin ve aynin ve sâdihâ
Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet

55- Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
Hımâyetünâ min külli suin bi şelmehet

56- Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ
Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet

57- Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat

58- Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet

59- Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet

60- Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet

61- Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet

62- Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat

63- Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet

64- Ve fî süratil kur'âni hızben ve âyeten
Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet

65- Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet

66- Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat

67- Bi sirri büdûhın echezetın betadin zehecin
Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat


68- Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

69- Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet

70- Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

71- Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet

72 - Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet
Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

73- Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet

74- Fetilke hurûfün nûri fecma' havâssahâ
Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet

75- Ve ühdiranî avnen hadîmen müsehharan
Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet

76- Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni
Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet

77- Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî
Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat

78- İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti
Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet

79- Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet

80- Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat

81- Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
Alâ abdikel miskîni min nazratin abet

82- Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet

83- Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ
Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet

84- Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in raddet

85- Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
Ve ahminî min harri nârin ve mâ havet

86- Ve sâmıhanî min külli zenbin ceneytühû
Vağfir hatıy'atil ızâme ve in alet

87- Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet

88- Selâsü ısıyyin suffifet ba'dü hâtemin
Alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavemmet

89- Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemün
Ve fi vastihâ kel harbeteyni teşerbeket

90- Ve erbeatün tühkil enâmile ba'dehâ
Tüşîru ilel hayrâti ver rızki cümmiat

91- Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün
Ke ünbûbi haccâmin mines sirri iltevet

92- Ve âhıruhâ mislül evâili hâtemün 
Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet

93- Fe addilehü min ba'di aşrin selâseten
Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet

94- Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu
Ve erbeun min incîli ıysebni meryemet

95- Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ
İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet

96- Fe hâzâ hüvessmüllâhi celle celâlühû
Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet

97- Fe hâzâ hüvesmüllâhi yâ kâriüntebih
Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet

98- Fe hâzâ hüvesmüllâhi yâ câhilu'tekıd
Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha velceset

99- Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ
Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet

100- Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ
Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet


101- Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin
Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet

102- Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet

103- Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan
Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat

104- Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
Fe hâ hiyesmüllâhi cemiy'an tefaddalet

105- Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû
Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat

106- Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin
Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet

107- Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben 
Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habet

108- Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet

109- Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat

110- Ve ekbil vela tehrab ve hasım men teşa

Vela tahşe be’sen lilmüluki velev havet

111- Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet

112- Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin
Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet

113- Cezâ men kara hâzâ şefâatü ahmedin
Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet

114- Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat

115- Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat

116- Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet

117- Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat

118- Ve salli salâten temleül erda ves semâe
Kevebli ğamâmin ma' ruûdin tecelcelet

119- Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet

120- Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat

121- Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet

122- Ve erda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
Verda alâ osmâne mea hayderis sebet

123- Kezal âlü vel ashâbü cem'an cemîuhüm
Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet

124- Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

 

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim

 

Sevgiler,

 

Güçlü Metin

 


 
‘Dua ve Zikir’ konusunda detaylı bilgi için:


Celcelutiye Duası ile ilgili bilgi için:

Sayın Kubilay Aktaş ve pek çok yazarın konuyla ilgili araştırma ve eserlerini bulmak mümkündür