4 Mayıs 2014 Pazar

KALBİ KUBBE OL’AN’IN KAPISI RABB’E AÇILIR


Kubbe Evren, Kubbe Rüya, Kubbe Aşk… Cami olan tüm vasıfların gece ila gündüz misali birliğin ayrılığında Tek olur, alemleri gezer… Hayalin gerçeğin, Gerçeğin hayal olduğunda varlığın yokluğunda kaybolmaya başlarsın… Rabb Kubbe’si kaplar Nefesi’nden Nefsi’ni… Zülm eder tüm zincirleri benliğin hakikatine… Hakikat dediğin nedir ki? Kuş olur uçar alemlere, Var Ol’ur’; Yok ‘Ol’ur’; Hiç Ol’ur’… Bismillah olur, Aleme sefere çıkar tüm melekelerin… Rüzgarın serinliği, suyun sesi SEN olur; Bir OL’ur… R’lerin çokluğunda Semi olan olan Rabb’in varları zikr’eder’, söz’eder’, aşk’eder’ tüm esmaları… Güneş, Ayna olur senin Vedud olan güzelliğine Rabb’i göremezken Güneş’i görür müsün ey Veliyy? Alem sen’SİN’, Varlık sen’O’sun, Gerçek O’ben’sin… Benliğin zıtlığında kaybolan gerçeğine ulaşmak gözün göremediği O’nun senden sana görüp yanıtladığı Varis’i olduğun Rabb’in melekelerine tanıklık edersin… Hakem olan Yaradan’ın Adl sıfatı gereği adaleti hem senden O’na tezahür eder, hem O’sen’Dün’ya olan Bir’sonsuz’ gerçeğine Rim tutar… Elif, Lam, Mim… Uykum var, Kabz halinde titriyorum Ol’du’ olacak Öl’e’ dursam Aşk’kere’ Bağları’nda ‘Sevdakuşlara’ yem versem…

Kubbe tersine dönerse Cami olan melekeler açılır bilinç olan akl-i küll olan Kün Bin kere Lam… Aşk Mim kere Vedud olan Rabb’ime Şükür ol’sun… Hamd halinde teslimiyete inandım.. Bildim…

Gökyüzünde Hilal Ay var, gönüllerimizi Kuddüs olan dileklerimize çevirelim… Yüce yaradan her dileğe KELAM eder, Kerim olan Yürüyen Kur’an Ol’an’ Sen’in’ her sözüm bir cüz, her cümlen bir ayet, her Niyetin bir Sure olur Levh-i Mahfuz’un sırlı kapısında… Biiznillah… Amin…

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim

Sevgiler,


“Dua ve Zikir hakkında detaylı bilgi için: