2 Mayıs 2014 Cuma

NİYETLERİ SANDIKTAN ÇIKARTIN


Sandıklara kaldırdığımız niyetlerimizi Allah’a iletme zamanı geldi. Ya Hayy Ya Kayyum olan Rabb’in adıyla başladığımız her kelam bir mucize eseri yaratacak nefesin Tek’liği Cami olan Vedud’un Rahman ve Rahim olan tezahüründe…

Elleriniz Rabb’e döndüğü anda ne kin kalır, ne de nefret; Tek OL’an’a odaklanır, Hayy olan bedeni ve ruhi kuvvelerinizle kendinizi diri diri gömdüğünüz kabirlerinizde can hıraş bağıran gerçekliğinizi seyre dalarsınız.

Aşk olur, Ak olur, Rüzgar olur alemlere esersiniz. Beden ibadethanenize ziyarete gelen böcekler, akrepler, çıyanlar nefsinizin ortaya çıkardağı Nefs Gıdaları’nı yedikçe büyürler, kocaman olurlar. Tam orada Dua Burakları’yla inen kocaman bir ışık huzmesi ruhunuza sarılır, sizi alır ve göğün en görünmeyen renklerine doğru Mi’raç ettirir. Uzaktan çürüyen bedenlerinize bakar, yaşayan ruhunuza Şükr’edersiniz.

Şükrün şükrüne ermenin anlayışıyla alemleri seyre dalarsınız. Börtü böcek gördüğünüz herşey ete kemiğe bürünür azap olur, para olur, hırs olur, nefret olur, kıskançlık olur… Ol’an’da Celal olan tüm bu sıfatlar Batıni alemde Cemal sıfatıyla FARKINDALIK ölçüsünde uzaklaşabildiğiniz oranda başınıza taç olur.

FÂTİHA SÛRESİ

"Eûzü Billâhi mineş şeytânir raciym"

"B"ismillâhir Rahmânir Rahıym

El Hamdu Lillâhi Rabbil'âlemiyn; (3) Er Rahmân-ir Rahıym; (4) Mâliki YevmidDiyn; (5) İyyake na'budu ve iyyake nesta'iyn; (6) İhdinas Sıratal'müstakıym; (7) Sıratalleziyne en'amte aleyhim; Ğayril'mağdûbi aleyhim; Ve laddaaalliyn.

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim

Sevgiler,

Güçlü Metin


“Dua ve Zikir hakkında detaylı bilgi için: