13 Eylül 2015 Pazar

GÜNEŞ TUTULMASI BAŞAK’TA:YENİLEN FİRAVUN

Tutulma zamanları hayatlarımızda önemli kavşak noktalarına işaret eder. Güneş Tutulmaları bir nevi Nur esmasının bir tecellisi hasebiyle beyinlerimizdeki esma terkiplerinin aktivasyonlarının hem zahir hem batıni anlamda hareketlenmesi, enerji üretmesine sebep olur. Güneş, insan ruhuyla doğrudan ilişkili bir planet olması sebebiyle ruhun KADER yoluna doğru yönelmesine sebep olacak bir senaryonun insan hayatında ortaya çıkmasına sebep olacaktır.  Bu noktada önemle üzerinde durmak istediğim şu’dur ki; TUTULMA ZAMANLARI tamamen KADERSEL temaları içerdiği için önlemek, kontrol altına almak ya da değiştirmek mümkün değildir. Elbette DUA ve ZİKİR yardımıyla olumsuz gelişecek bir durumu önlemek her daim ALLAH’ın gücü ve kudretindedir. Unutmamak gerekir ki; gezegenleri yaratan ALLAH’tır ve KAZA ve KADER, ALLAH’ın tasarruf ve hükmündedir.

13 Eylül saat 09.41’de gerçekleşecek Güneş Tutulması zamanı Başak Burcu’nda gerçekleşiyor. Güneş Tutulmaları, Yeniay zamanlarına işaret ettiğinden yeni başlangıçları vurgular. Hayatlarımızda işlevini yitirmiş, görevini tamamlamış durumların sona ermesi anlamında bir anlayış getirecektir.

Tevbe Suresi 41.ayet der ki;

Gerek hafif ve gerek ağır silahlı olarak cihada çıkın… Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda mücahede edin… Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

Başak Burcu’nda gerçekleşecek bu tutulma hizmet etme, organize olma, iş, çalışma, sağlık, üretim, beslenme, detay, pratik olma, düzen ve intizamlı olmak noktasında yoğun bir enerji açığa çıkartacaktır. Temelde bu konularda bireysel ve toplumsal yeni kapıların açılacağı önemli bir yenilenme, değişim sürecinde olduğumuzu söyleyebilirim.

Tevbe Suresi 20.ayet der ki;

İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede edenler, derece itibariyle Allah indinde daha azimdir… İşte bunlardır kurtuluşa erenlerin ta kendileri!

Başak Burcu’nda gerçekleşen Güneş Tutulması anı haritasını incelersek 24 derece Terazi Burcu’nun yükseldiğini görüyoruz. İlişkiler, diplomasi, siyaset, hukuk, keyif aldığımız gündelik konular, sanat gibi konularda dengelerin tamamen değişmesi söz konusudur. Yükselen derecesi Arcturus sabit yıldızıyla kavuşum halinde olduğundan önemli bir duruma geliyor. Bu sabit yıldız öncelikle zenginlik, asalet, başarıyla özdeşleştirilir. Yükselen dispozitörü Venüs’ün Aslan Burcu’nda yerleşmesi yönetici, lider ve gücü elinde bulunduran Terazi temasındaki kişilerin başarı sağlaması noktasında destekleyecektir. Ülke haritası açısından bakıldığında siyasal anlamda muhalefetin güç kazanması gibi yorumlanabilir. Gizli olan bilgi, sözler ve anlaşmalarla ilgili konular gündeme gelebilir. Perde arkasında ciddi karışıklıklar olması söz konusudur. Ayrıca ani değişimlerin, olayların ve öfke patlamalarının yaşanması bilinmeyen durumların açığa çıkmasına sebep olabilir. Astrolojik açıdan sıradışı, şaşırtıcı ve karanlık bir sürecin enerjisine girdiğimizi söyleyebilirim. İsyan, devrim, karışıklık ve halkın kendi içinde ciddi sorunlar yaşanması söz konusu olabilir. Bilinmeyenin bilinmesi, AKIL ve İDRAK şuurunun bilinçle kullanılması fayda sağlayacaktır. Duphe sabit yıldızıyla birleşen gücü elinde bulunduran otorite figürü olan kişilerin hırsı azme; öfkeyi objektif düşünme yeteneğine çevirmeleri iyi olacaktır. Zira diğer türlü kendilerine ciddi zarar verebilirler!

Tutulma 11.evde gerçekleşiyor. Bireyi değil toplumu ilgilendiren konularda ciddi değişim süreçlerine işaret ediyor. Sağlık hizmetleri, eğitim, devlet daireleri ve topluma hizmet eden her alanda muazzam değişimler ortaya çıkacaktır. İnternet ve medya sistemlerine toplumun genel ahlak ve kurallarına ters düşen, zarar veren konularda yayın yapmaları noktasında düzenlemeler yapılabilir. Tutulma yöneticisi Merkür’ün 12.evde yerleştiğinden kayıp, dağılma, skandalların ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Merkür/Uranüs karşıtlığı aşırı özgürlük ihtiyacının toplumsal karışıklıklara sebep olacağını, devrim niteliğinde hareketlerin ortaya çıkacağını maalesef toplumsal huzurun kaçacağına dair işaretler veriyor.

Şiddet, korku, vahşet, ölüm, yıkım, toplumsal huzursuzluk, terör olayları artarak çoğalmaya devam edecek!

Ülke toprakları, bütünlüğü ve millet olarak ayrışma enerjisi bu dönemde hepimizi üzecek bazı konularda ciddi olayların arefesinde olduğumuzu gösteriyor. Allah hepimizi korusun!

Elbette en doğrusunu ALLAH bilir!

Bu dönemde YENİLENMEK dışında başka bir çaremiz yok! Anlayışımızı geliştirmek, eleştirdiğimiz kişi ve durumların kendi özümüzdeki FİRAVUNLARA işaret ettiğini anlamamız gerekiyor.

FİRAVUN anlayışından ALLAH düzeni ve SÜNNETULLAH sistemini çok iyi anlamamız, idrak etmemiz gerekiyor.

YENİLEN FİRAVUN BİLİNCİM demeyi UNUTMADAN… SAHİP OLDUKLARIMIZDAN vazgeçmeyi öğrenmek gerekiyor.

Değerli üstad Ahmed Hulusi bu konuda içimizi bir nebze olsun rahatlatacak şu yorumu yapıyor;

Güneş tutulması korkulacak bir şey getirmez Türkiye’ye. Korkulası olan insanlardaki akıl tutulması yüzünden duygusal tepki ve davranışlar.

Güneş tutulması insana mevcut değerlendirme düzeyinden daha derine sıçrama kapısı da açar, Sistemde her oluş çok yönlüdür. Değerlendirebilene!

Ne Güneş tutulması ne başka bir astrolojik etki Rabbinin/beyin adı altında açığa çıkan El Esma bileşiminin izni olmadan sana zarar veremez!

İnanç gücünün beyinde açığa çıkaracağı özellikleri kimsenin tahayyül edebilmesi mümkün değildir. Başaracağına inan ve başar!

İnancını açığa çıkaran ve oluşturan Allah Esma kuvveleri onu ergeç sana kazandıracaktır. DUA sendeki oluşturma mekanizmasıdır. Düşün bekle!

                                 http://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/dua-ve-zikir

Görüldüğü üzere DUA mekanizması en güçlü beyin silahımız… Dua ve Zikir çalışmaları sayesinde başımıza gelecek her türlü durumdan Allah’ın izniyle korunabiliriz zira her zaman söylediğim üzere GEZEGENLERİ YARATAN ALLAH’TIR… ALLAH OL DER’SE OL’UR; OL’MA DERSE OLMAZ! KÜN FE YEKÜN!!!

Fikir ayrılıkları yaşanacak bu dönemde BİRLİĞİN tek gerçek olduğu bir DÜNYA’ya MERHABA demek için; barış ve huzurun mutlak Hz. İNSAN’a yakışan davranış olduğunu idrak edelim…

Rahman ve Rahim arasında DENGE sağlamak için KANAL-I MUHAMMEDİYE bilincinde HİÇLİĞİN mertebesine varmak dileğiyle…

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin