10 Temmuz 2014 Perşembe

CUMA'YA SELAM


Bugün Cuma’ya sordum… Güneş nerede?

‘Güneş senin şuurun OL’AN kalbinde’ dedi

‘En güzele emanet Dualarıma icabet et Allah’ın Resulu OL’AN’ Aşk’ına’ dedim

‘Aşk sen, Muhammed ise Bilincin’ dedi

Ey Cuma, Gül Kokan Muhammed Aşk’ına Rahmet sağanaklarına Cami et Şuur Kabe’mi!

Rahman Olan Zül Celali Vel İkram yüzüsuyu hürmetine icabet et Dua’ma Cuma Gecesi

Gül olanın hatırı Gül kokan portakal çiçeği misali Şuuru’nda vücuda gelsin Ey Halife bilinci…

Sen Yürüyen Kur’an… Yürüyen Dua… Yürüyen Halife’sin…

Aç ellerini siğnen genişliğinde sana yakin olan Rabb’ini kucakla…

Yürüyen Kur’an olan bilincinle farkına var her Nef’es bir Dua!

Dua’na icabet edilsin istersen Cuma Gecesi’nde…

Cuma Gecesi’ne Salat et…. En Mümin şuurunla…

Duaya Emanet, Aşk’a Emanet, En Güzele Emanet…

‘Dualarınız Kabul Ol’Du bile’ Cuma suretinde bütünün Tekliği’nde Muhammed(SAV)

Tek’lik… Şuur… Rabb’in Sen’in Dua’nın Tam İçinde…

Senden Kelam Ol’an Dua… Zaten Rabb’in Kelam’ı…

İyi Bil… Gör… İşit… Semi Ol’an… Vedud’un Tekliği’nde…

AMİN… BİİZNİLLAH…

 

En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim

Sevgiler,

Güçlü Metin

https://twitter.com/guclumetinn

 

Ahmed Hulusi’nin Kuran-ı Kerim Meali’ni aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz


‘Dua ve Zikir’ hakkında detaylı bilgi için