3 Şubat 2014 Pazartesi

DİLEYİN OLSUN, DÜŞÜNÜN GERÇEKLEŞSİN! OLDU BİLE...

Gökyüzünde 05.36 itibariyle HİLAL belirdi. Eski kadim öğretilerde yeni başlangıçların HİLAL döneminde yapılması hayırlı olarak görülürdü. An haritasına bakıldığında HİLAL enerjisinin 29 derece Balık Burcu’nda meydana geldiğini görürüz. İradenin sonsuzluğu, bilinmeyenin bilinir hale geldiği ve sonsuz ŞİFA enerjisinin beslenip büyümeye başladığını söyleyebiliriz. Bu evrede ortaya konacak herşey kişinin sınırsız imgeleme, hayal etme ve Rabbi’yle olan evrensel birlik ve bütünlüğünü ortaya koyduğu MUSAVVİR esması gereği yaratıcılığını ortaya koyduğu oranda beslenip büyüyecektir. An haritasında Oğlak Burcu yükseliyor. Pluton ve Venüs tam yükselen derecesiyle birleşmiş durumda. Bu etkinin eski, köhnemiş, miladını doldurmuş tüm düşünce ve inanç kalıplarının yıkılıp YENİDEN YAPILANMA enerjisini ortaya çıkartacağını gösteriyor. Zira Hilal’in yerleştiği 3.evin iletişim ve zihinsel düşünme yetilerini sembolize ettiğini düşünürsek DÜŞÜNME KALIPLARI’nın yeniden şekilleneceğini, MUSAVVİR esması gereği Rabbin Yaratıcı Kuvveleri’nin açığa çıkacağını söylemek doğru olacaktır. 29 derece döngüleri astrolojide önemlidir. Çünkü bişeylerin sonu olarak nitelendirilir. Doğum anı enerjisi gibi bir etki yaratır. Rabbin zihinsel yaratım enerjisinin son noktalarında olduğumuzu söyleyebilirim. Yeni şekillenen her türlü istek, dilek, dua ve yaratım enerjileri Kuantum Düzlem’de enerji olarak var olmaya başladı. Şimdi ise, büyüyüp gelişerek hayat alanlarımızda görünür hale gelmeye başlayacaktır. İstek ve dileklerimizi çok DİKKAT edelim. Burada DÜŞÜNCE GÜCÜ’nün ne derece kuvvetli olduğunu görüyoruz. Hilal yönetici gezegeni Jüpiter’in ikili ilişkiler evinde yerleşmesi ve Hilal’in de yakın çevreyi gösteren alanda bulunmasıyla yakın çevremizle başlayacak DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM enerjisini açıkça gösteriyor.
 
Hilal hepimize güzellik ve hayırlar getirsin… BİİZNİLLAH
 
En güzele emanet olun, hayırlardan hayrın kolaylıkla gelmesini temenni ederim.
 
Sevgiler,
Güçlü Metin